Login

Hải Dương Sparta profile

Hải Dương Sparta

Hải Dương Sparta Miền Bắc
  • GG elo rating 1,102
  • Divine rank 81
  • Total earnings 0 VNĐ
Notifications

Lịch sử thay đổi tên team

STT Tên cũ Tên mới
1 Hải Dương Sparta

Matchticker

All matches