Login

DVGS profile

DVGS

Ngô Thế Vỹ 22
Điểm ELO: 1000
Thứ hạng Rank: 1

Biểu đồ thay đổi ELO

Lịch Thi Đấu

Tất Cả Trận Đấu
Ảnh Đại Diện